Objednávkový formulář

1 BD I – Protipožární rizika v domácnostech seniorů
2 BD II - Prevence kriminality
3 BD III – Prevence úrazovosti v domácnostech seniorů
4 BD IV – Zdravotně-hygienická rizika
5 Efektivní sebeobrana
Naše zařízení již absolvovalo školení z cyklu Bezpečná domácnost (uveďte které/á konkrétně):
Termín a čas školení (navrhněte termíny, které vyhovují Vám, my se podřídíme):
Počet účastníků:
Organizace, název:
Adresa:
IČO:
DIČ:
Jméno osoby, která bude školení řešit a kontakt: (telefon + mail):
Školení objednal/a (jméno, kontakt):

2010-2012 | created by Lukáš HAVLÍČEKPRO RESCUE