Program

  1. Úvod – seznámení s tématem pracovního dne.
  2. Kompetence a povinnosti poskytovatelů sociálních služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrana.
  3. Nejčastější nouzové a havarijní situace v objektech – požáry, povodně, výbuchy, úniky nebezpečných látek, výpadky energií aj.
  4. Řešení nouzových a havarijních situací, evakuační plány v pobytových zařízeních sociálních služeb.
  5. Analýza rizik a bezpečnostní situace v kraji s ohledem na možný dopad na zařízení sociálních služeb.
  6. Obecné zásady ochrany obyvatelstva, vzorové algoritmy řešení, příručky, kontaktní instituce a užitečné odkazy, případové studie a příklady dobré praxe.
  7. Zásady zpracování standardu č. 14.
2010-2012 | created by Lukáš HAVLÍČEKPRO RESCUE