Přednášející

Odborníci MV – generálního ředitelství HZS ČR z příslušných krajských ředitelství HZS krajů

Bedřich Leffler – odborník BOZP

Mgr. Marcela Vítová – senior manažer APSS ČR

MUDr. Jana Bradáčová, MBA – moderátorka

2010-2012 | created by Lukáš HAVLÍČEKPRO RESCUE