Kde se pracovní dny konají

Pracovní den se uskuteční v každém kraji v rozmezí měsíců září 2010 až květen 2011.

Termíny a místa konání v jednotlivých krajích budou zveřejněny na stránkách APSS ČR www.apss.cz nebo si je, prosím, vyžádejte emailem na adrese media@siviliania.cz.

2010-2012 | created by Lukáš HAVLÍČEKPRO RESCUE