Nouzové a havarijní situace

 • Cyklus pracovních dnů pro řídící pracovníky pobytových a terénních služeb

Pracovní dny pro řídící pracovníky pobytových a terénních sociálních služeb jsou připraveny ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a Hasičským záchranným sborem ČR. Záměrem je seznámit odpovědné pracovníky s bezpečnostními a havarijními riziky jednotlivých krajů v České republice a poukázat na jejich možné dopady na zařízení poskytující sociální služby. Přednáší odborníci na problematiku ochrany obyvatelstva a požární prevenci MV – Generálního ředitelství HZS ČR, krajských ředitelství HZS krajů a  členové krajských krizových štábů. Poukážou na možné konkrétní havarijní a nouzové situace v zařízeních na základě případové studie z daného regionu. Pozornost budou věnovat doporučením a radám pro zpracování dokumentace, proškolení personálu a obeznámení uživatelů sociálních služeb s problematikou zvládání krizových situací.

   • Program pracovního dne
   • Přednášející
   • Kde se prac. Dny konají
   • Cena za prac. Den
   • Jak se na prac. Den objednat
2010-2012 | created by Lukáš HAVLÍČEKPRO RESCUE